Trang chủ / Tin Tức / Chàng trai tuyên bố đến từ năm 6491, mắc kẹt tại Trái đất, tiên tri rùng mình về thế giới

Chàng trai tuyên bố đến từ năm 6491, mắc kẹt tại Trái đất, tiên tri rùng mình về thế giới

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 500);}

function initvideozplayer_b5df21() { var videozplayer_b5df21 = new videoObj({ “offsetWatchPercent”: 20, “poster”: “https://image-us.eva.vn/upload/3-2020/images/2020-07-13/1594621761-thanh_nien.jpg”, “stopOtherOnPlay”: true, “skipAble”: true, “skipTime”: 5000, “skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”, “showMinBar” : false, “performanceTrack”: true, “showAdVol”: true, “VIDEOID”: “zplayer_b5df21”, /*MINI_VIDEO*/ “viewportAutoPlay”: true, “vidVol” : “0.15”, “adVol” : “0.15”, “prerollTimeEnd” : 31, “midrollTimeEnd” : 15, “postrollTimeEnd” : 30, “skipAdsBtnPos”: “bottom-left”, “adLoadTimeout” : 8000 ,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fpubads.g.doubleclick.net%2Fgampad%2Fads%3Fsz%3D640x360%26iu%3D%2F214571812%2Feva.pc.tin_tuc.preroll.528×297%26impl%3Ds%26gdfp_req%3D1%26env%3Dvp%26output%3Dvast%26unviewed_position_start%3D1%26url%3DBASE_URL_FOR_PUBLIC_UStin-tuc%252Fchang-trai-tuyen-bo-den-tu-nam-6491-mac-ket-tai-trai-dat-tien-tri-rung-minh-ve-the-gioi-c73a438881.html%26description_url%3DBASE_URL_FOR_PUBLIC_UStin-tuc%252Fchang-trai-tuyen-bo-den-tu-nam-6491-mac-ket-tai-trai-dat-tien-tri-rung-minh-ve-the-gioi-c73a438881.html%26correlator%3D1594664396%26ambient%26ambient%3D1″,”vastUriPost” : “”,”vastUriMid” : “” ,”midTime”: 10 ,”adVolIncrease”: 0.5 ,”showVolIncreasement”: true ,”tracking”: { “video”: { “eventsToTrack”: [“percentsPlayed”,”end”], “vidDuration”: 132, } } /*PLAYLIST_ITEM*/ }); var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_content_ga’);if (p_gl_ga_load_trang_video_ttn == 0){docLoadTrang.innerHTML= ”;p_gl_ga_load_trang_video_ttn = 1;} videozplayer_b5df21.player.on(“onPlay”, function(name) { console.log(“listener onPlayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy: “); var docPlayVideo_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“zplayer_b5df21_ga”); if(docPlayVideo_zplayer_b5df21){ docPlayVideo_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; } // begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc var docVideoPlay_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_content_play’); docVideoPlay_zplayer_b5df21.innerHTML= ”; // end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc //Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video //Begin 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_b5df21”)){ document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_b5df21″).innerHTML = ”; } //End 05-04-2018 : Thangnb gan_tracking_play_video_ben_thu_ba var div_tracking_onplay_duration_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“onplay_tracking_durationzplayer_b5df21″); if (div_tracking_onplay_duration_zplayer_b5df21) { div_tracking_onplay_duration_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“Tracking tong video Duration”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){//console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_b5df21){ docGaPreroll_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPreroll_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_content_preroll’); docPreroll_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */});videozplayer_b5df21.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){//console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_b5df21){ docGaOverlay_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docOverlay_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_content_overlay’); docOverlay_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */});videozplayer_b5df21.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){//console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_b5df21){ docGaPostroll_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ var docPostroll_zplayer_b5df21 = document.getElementById(‘zplayer_b5df21_content_postroll’); docPostroll_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */}); videozplayer_b5df21.player.on(“AE_AUTO_MUTED”, function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_b5df21″); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_b5df21) { div_auto_preroll_mute_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“PREROLL AUTO MUTE”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(“AE_AUTO_UNMUTED”, function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_b5df21″); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_b5df21) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“PREROLL AUTO UNMUTE”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(“AE_MANUAL_MUTED”, function (name) { var div_auto_preroll_mute_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_mutezplayer_b5df21″); if (div_auto_preroll_mute_zplayer_b5df21) { div_auto_preroll_mute_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“PREROLL AE_MANUAL_MUTED”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(“AE_MANUAL_UNMUTED”, function (name) { var div_auto_preroll_unmute_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_auto_am_thanh_preroll_unmutezplayer_b5df21″); if (div_auto_preroll_unmute_zplayer_b5df21) { div_auto_preroll_unmute_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“PREROLL AE_MANUAL_UNMUTED”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(“AE_USER_MUTED”, function (name) { var div_user_preroll_mute_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_user_am_thanh_preroll_mutezplayer_b5df21″); if (div_user_preroll_mute_zplayer_b5df21) { div_user_preroll_mute_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“PREROLL AE_USER_MUTED”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(“AE_USER_UNMUTED”, function (name) { var div_user_preroll_unmute_zplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_user_am_thanh_preroll_unmutezplayer_b5df21″); if (div_user_preroll_unmute_zplayer_b5df21) { div_user_preroll_unmute_zplayer_b5df21.innerHTML = ”; console.log(“PREROLL AE_USER_UNMUTED”); } }); videozplayer_b5df21.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); videoAdsInitzplayer_b5df21 = true; videozplayer_b5df21.player.on(“content_first_quarter”, function (name) { var div_tracking_duration_firtszplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_duration_firstzplayer_b5df21″); if (div_tracking_duration_firtszplayer_b5df21) { div_tracking_duration_firtszplayer_b5df21.innerHTML = ”; } console.log(“Video content_first_quarter”); }); videozplayer_b5df21.player.on(“content_second_quarter”, function (name) { var div_tracking_duration_secondzplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_duration_secondzplayer_b5df21″); if (div_tracking_duration_secondzplayer_b5df21) { div_tracking_duration_secondzplayer_b5df21.innerHTML = ”; } console.log(“Video content_second_quarter”); }); videozplayer_b5df21.player.on(“content_third_quarter”, function (name) { var div_tracking_duration_thirdzplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_duration_thirdzplayer_b5df21″); if (div_tracking_duration_thirdzplayer_b5df21) { div_tracking_duration_thirdzplayer_b5df21.innerHTML = ”; } console.log(“Video content_third_quarter”); }); videozplayer_b5df21.player.on(“content_complete”, function (name) { var div_tracking_duration_completezplayer_b5df21 = document.getElementById(“tracking_duration_completezplayer_b5df21″); if (div_tracking_duration_completezplayer_b5df21) { div_tracking_duration_completezplayer_b5df21.innerHTML = ”; } console.log(“Video content_complete”); }); } function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewportvar bb = element.getBoundingClientRect();// Check if the element is outside the viewport// Then invert the returned value because you want to know the oppositereturn !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);}var zplayer_b5df21VpElm = document.getElementById( "zplayer_b5df21" );var videoAdsInitzplayer_b5df21 = false;var checkTabActivezplayer_b5df21 = setInterval(function () {if (inViewport( zplayer_b5df21VpElm ) && !videoAdsInitzplayer_b5df21 && typeof(window.videojs) !== "undefined" && typeof(google) !== "undefined") {initvideozplayer_b5df21();clearInterval(checkTabActivezplayer_b5df21);}}, 100);

James Oliver vượt qua bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối.

Một người đàn ông tự tuyên bố rằng anh ta đã du hành thời gian thông qua một cỗ máy thời gian, nói rằng anh ta đến từ năm 6491 và bị mắc kẹt tại Trái đất vào năm 2018 do cỗ máy thời gian bị trục trặc. Điều này đã gây ngạc nhiên lớn cho giới khoa học.

Câu chuyện kỳ bí liên quan đến người đàn ông có tên James Oliver. Năm 2018, James nói rằng anh ta đến từ một thiên hà khác và có số tuổi lớn hơn nhiều so với ngoại hình. Anh ta tự nhận đến từ năm 6491 nhưng bị mắc kẹt tại Trái đất do quá trình di chuyển gặp vấn đề. 

chang trai tuyen bo den tu nam 6491, mac ket tai trai dat, tien tri rung minh ve the gioi - 1

chang trai tuyen bo den tu nam 6491, mac ket tai trai dat, tien tri rung minh ve the gioi - 2

window.addEventListener(“load”,function(){document.getElementById(“in-image-close”).setAttribute(“onclick”, “in_image_close();”);v_counter_interval = 0;var interval_in_image = setInterval(function() {if(document.getElementById(“24h-banner-in-image”)){var v_element_in_image = document.getElementById(“24h-banner-in-image”);if(v_element_in_image.childNodes[1] && v_element_in_image.childNodes[1].id){// setup căn phảiif(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].id)){document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].id).style.textAlign = “right”;}if(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3]){if(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1]){if(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id || (isIE() && v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id)){if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id) || (isIE() && document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id))){if(isIE()){if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id).style.display !== “none” && document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].id).getAttribute(“data-google-query-id”) !== null){if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “inline-block”;}} else {if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “none”;}}} else {if(document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id).style.display !== “none” && document.getElementById(v_element_in_image.childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[0].id).getAttribute(“data-google-query-id”) !== null){if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “inline-block”;}} else {if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).style.display = “none”;}}}}}}}} }v_counter_interval++;if(v_counter_interval === 15){clearInterval(interval_in_image);}}, 1000);function in_image_close(){if(document.getElementById(“24h-banner-in-image”)){document.getElementById(“24h-banner-in-image”).innerHTML = “”;}if(document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”)){document.getElementById(“24h-banner-in-image-close”).innerHTML = “”;}}})

Người đàn ông tự nhận đến từ năm 6491.

Những lời nói của anh James bị nhiều người cho là vô lý, vớ vẩn và chẳng ai tin vào lời anh nói, thậm chí có người còn cho rằng James có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên không lâu sau đó, kênh Youtube Paranormal ApexTV đã thực hiện một cuộc thử nghiệm với anh James và đăng tải lên Youtube, cho thấy kết quả không ai ngờ được. Trong video, anh James đã vượt qua tất cả các câu hỏi một cách ngoạn mục trước sự giám sát của máy phát hiện nói dối.

Trong cuộc phỏng vấn mà anh James đã được làm mờ mặt, anh chia sẻ: “Năm của bạn khác với năm của tôi. Tôi đến từ nơi mà một năm thường dài hơn. Hành tinh của tôi cách xa mặt trời hơn so với Trái đất, do đó cần mất nhiều thời gian hơn để đi vòng quanh quỹ đạo. Chúng tôi sở hữu những nhà toán học tài năng, họ làm việc để tính toán số năm cần để di chuyển từ hành tinh của chúng tôi đến những nền văn minh khác”.

Người đàn ông này nói thêm: “Hôm 31/1/2018, tôi gặp trục trặc khi hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra. Nó làm gián đoạn đường truyền tôi nhận được từ trụ sở, đó là bản cập nhật phần mềm cho tàu vũ trụ của tôi. Những nguồn dữ liệu khác tràn vào hệ thống đã làm hỏng hệ điều hành của con tàu. Tôi sẽ phải mắc kẹt tại Trái đất cho đến khi một nhóm nghiên cứu khác tới hành tinh này”.

chang trai tuyen bo den tu nam 6491, mac ket tai trai dat, tien tri rung minh ve the gioi - 3

James vượt qua bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối.

Thông qua đoạn video, người ta nhận thấy James nói giọng ở thành phố Birmingham, nước Anh nhưng lại pha chút giọng mũi của Mỹ. Mô tả cuộc sống tại hành tinh của mình, nơi cách nhiều năm ánh sáng so với Trái đất, James nói rằng nơi đó có nhiều loài và nhiều hành tinh mới được phát hiện, đồng thời có nhiều cuộc chiến giữa con người với người ngoài hành tinh.

“Chúng tôi liên tục đi tìm các hành tinh và thiên hà mới mỗi ngày nhưng  hầu hết đều không thấy gì. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới “trúng số” khi phát hiện một nền văn minh mới, hành tinh mới, hệ sinh thái mới. Có rất nhiều hành tinh thông minh hơn con người. Đã có một số cuộc xung đột nhưng hầu hết đều được lực lượng liên đoàn kiểm soát nhanh chóng. Liên đoàn này như một đơn vị gìn giữ hòa bình”, James nói tiếp.

Câu chuyện của James chẳng khác nào bộ phim khoa học viễn tưởng “Back to the Future” khi nhân vật chính Marty McFly bị mắc kẹt lại thập niên 1950 vì cỗ máy thời gian bị hết nhiên liệu. 

Không chỉ nói về những điều tưởng chừng như viễn tưởng ở bên ngoài vũ trụ, James Oliver còn đưa ra lời dự đoán về tình hình của Trái đất trong tương lai. Người đàn ông này cho rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ tồi tệ hơn rất nhiều và hành tinh này sẽ còn nóng lên hơn nữa trong tương lai. 

Anh cũng nói rằng có một hệ thống các nhà lãnh đạo hành tinh, giống như Liên Hợp Quốc, để đảm bảo gìn giữ hòa bình trong vũ trụ. James nói anh ta là bạn với những người đến từ các hành tinh khác.

chang trai tuyen bo den tu nam 6491, mac ket tai trai dat, tien tri rung minh ve the gioi - 4

Những dự đoán của James khiến nhiều người lo sợ.

“Định nghĩa người ngoài hành tinh đã lỗi thời ở thế giới của chúng tôi. Về mặt kỹ thuật, tôi đang gặp một người như thế nhưng lần duy nhất tôi gặp được họ là khi ở nhà. Cũng giống như tôi, họ di chuyển đến nơi tôi sống và tôi biết họ. Tôi quen biết một vài người trong số họ và tôi cũng có những người bạn là người ngoài hành tinh. Họ rất tốt bụng nên đừng vội phán xét. Tôi có một số người bạn khá tốt. Người bạn thân nhất của tôi cũng đến từ một thiên hà khác”, James chia sẻ.

Một điều đáng ngạc nhiên khác là khi James tiết lộ con người sẽ có trí thông minh nhân tạo trong tương lai, có tên là Siri – trùng tên với trợ lý hệ điều hành của Apple. Mỗi người sẽ có một hệ thống trí tuệ nhân tạo của riêng mình và điều hành bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, James cũng cảnh báo con người nên cẩn thận với núi lửa Yellowstone, nằm ở Vườn quốc gia Yellowstone, phía tây nước Mỹ: “Núi lửa này đã ngưng hoạt động khoảng 600.000 năm nhưng nếu phun trào trở lại, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ nước Mỹ. Tro bụi của núi lửa sẽ khiến bầu không khí của Trái đất bị ô nhiễm nặng nề”.

Khi được hỏi liệu đã gặp người ngoài hành tinh bao giờ chưa, James trả lời: “Cá nhân tôi? Vài lần”. Khi được hỏi thêm rằng vị Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ là ai, James cho biết anh bị “hạn chế được phép kể về những điều trong tương lai”.

Câu chuyện của James Oliver đã nhận được sự chú ý khá lớn nhưng hầu hết mọi người đều không tin tưởng vào những lời nói trên. Có người cho rằng James có vấn đề về sức khỏe tâm thần, có người lại nghĩ rằng video trên Youtube chỉ là chiêu trò lừa đảo, che mắt để câu view, không phản ánh được điều gì cả. Tuy nhiên, không ai giải thích được vì sao James có thể vượt qua được bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối. Đến nay, đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn mà không ai lý giải được.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/chang-trai-tuyen-bo-den-tu-nam-6491-mac-ket-tai-trai-…Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/chang-trai-tuyen-bo-den-tu-nam-6491-mac-ket-tai-trai-dat-tien-tri-rung-minh-ve-the-gioi-d242902.html

Bí ẩn cô gái vô hồn đứng lấp ló trong bức ảnh đám cháy và lời giải sau 15 năm
Bí ẩn cô gái vô hồn đứng lấp ló trong bức ảnh đám cháy và lời giải sau 15 năm
Người ta vẫn tin rằng cô gái xuất hiện trong tòa nhà đang cháy là một “hồn ma” nhưng nhiều năm sau đó, bí ẩn đã có lời giải đáp.
Bấm xem >>
Theo Khánh Hằng (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
eva.vn: Link gốc

About phong hong

Trước Sau 3 tháng ly thân, ngày gặp nhau tại tòa, tôi ngớ người khi thấy chồng ngồi trên chiếc xe lăn, xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt vợ
Kế tiếp Cộng đồng mạng náo loạn vì bài toán “bán gạo”, tranh cãi cô đúng hay trò sai không hồi kết

Xem thêm

Nhân viên gác chắn ôm, đẩy người say thoát mũi xe lửa lao tới trong gang tấc

TTO - Thấy một người đàn ông trung niên có biểu hiện say xỉn cố tình băng ngang khi xe lửa gần đến, nhân viên gác chắn lao tới ôm ngang bụng, dùng sức đẩy mạnh ngược ra, kịp thời thoát khỏi mũi tàu đang lao đến.